משלוח חינם בקניה מעל 300 ש"ח עד הבית לכל חלקי הארץ, התחייבות לאספקה מהירה!

משלוח עד הבית לכל חלקי הארץ

תקנון ומדיניות כללי

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ( להלן: “האתר”) ועל כל רכישה אשר תתבצע בינך )להלן: “המזמין ו/או הלקוח”( באמצעות האתר ו/או רכישה טלפונית ומהווים הסכם מחייב בינך ובין חברת חידודים/הכל בי מפעילת האתר בכתובתה ברחוב סוקולוב 59 בני ברק כתובת מייל[email protected] : להלן: “החברה". 
 2. תקנון זה הינו מסמך משפטי מחייב ויהווה בסיס משפטי לכל מחלוקת בין הלקוח ובין החברה. 
 3. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 

מבוא 

 1. כותרות הפרקים מובאות לצרכי שם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות התקנון. 
 1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצרכי נוחות בלבד ותקף לגבי נקבה בהתאם.
 1. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. 
 2. אחריות החברה מוגבלת כמפורט בהסכם זה. 
 3. החברה לא תהא אחראית לפעולות בין צדדים שלישיים
 4. האתר משמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בו בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני וכתובת מגורים בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל. 
 5. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. 
 6. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש באתר, אלא באישור החברה בהסכמה מפורשת מראש ובכתב. 
 7. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ”י הוראות התקנון. 
 8. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת באופן מפורש. 

 

משלוחים

עלות המשלוח תהיה בהתאם לתנאים המוצגים באתר בשעת הרכישה, ויכולים להשתנות מעת לעת על פי מיקום הלקוח.

 1. במסירת מידע אישי הנך נותן הסכמתך כי המידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון האתר. 
 2. המשתמש רשאי לדרוש בכל עת את מחיקתו ממאגר המידע של החברה ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות. אספקה
 3. החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצר עד 7 (שבעה) ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה וזאת בכפוף לאילוצי חברת השילוח / חברת הדואר / זמינות החברה ובכפוף לאזור החלוקה.
 4. הגדרת ימי עסקים לשילוח ההזמנה הינם ימים א-ה לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי וימי חג וימי סגר כללי או חלקי.
 1. יובהר כי החברה אינה מתחייבת כי ההזמנה תסופק תוך 7 (שבעה) ימי עסקים והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לדחות את מועד ביצוע האספקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ו/או להפיץ מוצרים לאזורי חלוקה מסוימים וזאת לפי שיקול דעתה ובכלל זה אזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית.
 3. עלויות השילוח משתנות בהתאם לאזור החלוקה ומופיעות בדף ההזמנה בעת הרכישה.
 4. מועד השלמת ההזמנה ע”י המשתמש ייחשב ממועד אישור ההזמנה בהתקיים שני תנאים מצטברים:

1.21 אישור הספק להימצאות המוצר במלאי.

2.21 אישור חברת האשראי כי התשלום עבור המוצר שולם במלואו.

 1. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המזמין בגין איחור במסירת המוצר שאינו עולה על 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד תום 7 (שבעה) ימי העסקים הקבועים לשילוח בתקנון ולא תהא למזמין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין עיכוב במסירה.
 1. הודעה בדבר עיכוב במסירה תימסר לחברה בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע מיום ההזמנה ובכל מקרה לא יאוחר משלושה ימים מתום מועד האספקה הקבוע ובכפוף לאזור החלוקה.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה מעיכוב במסירת המוצר ו/או אי אספקתו כתוצאה משביתה ו/או עיכוב הנובע מחברת השליחויות ו/או מכוח עליון ובין היתר מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חרום ו/או נזקי טבע.
 1. החברה אינה מתחייבת כי כלל המוצרים המופיעים באתר נמצאים במלאי בכל רגע נתון וככל שמוצר שהזמין הלקוח חסר במלאי, יקבל על כך הודעה מתאימה ובאפשרותו לקבל את מלוא התמורה ששילם ו/או קבלת זיכוי כספי.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה איננה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין כתוצאה ממוצר אשר הוזמן וחסר במלאי ולא יהיה למזמין כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

 

החזרות

 1. החזרת מוצר לחברה תתאפשר בתוך 14 יום מיום הרכישה כאשר המוצר סגור ובאריזתו המקורית בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981( להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
 1. החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום תוך 14 ימי עסקים מיום ביטול העסקה ובכפוף להחזרת המוצר לחברה בכתובתה שמצוינת לעיל ו/או בכל מקום אחר בו תבחר החברה. לחילופין, תינתן האפשרות למזמין לקבל זיכוי ו/או להחליף את המוצר, הכל לפי שיקול דעתו.

על מנת לבצע ביטול עסקה יש לפנות למייל [email protected]

 

פרסומים ופרסומות

 1. במועד הרשמה לאתר לרבות במועד מסירת פרטי משתמש ו/או מסירת כתובת דואר אלקטרוני ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר לחברה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בהקשר לפעילות החברה ו/או פעילות האתר.
 1. החברה ו/או מי מטעמה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע בעל תוכן שיווקי ו/או פרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה.
 1. כמו כן ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה ע”י שליחת הודעה חוזרת בין אם התוכן נשלח בדואר אלקטרוני ובין אם בהודעת טקסט. הגבלת אחריות
 1. כלל המוצרים הנמכרים באתר הינם באחריותו הבלעדית של היצרן.
 1. החברה ו/או האתר אשר בבעלותה אינם החברה היצרנית ולכן לא יישאו בכל אחריות למוצרים שנמכרים באתר.
 1. נתוני הפריטים אשר נמסרים באתר הם כפי שנמסרו לחברה על ידי החברה היצרנית והם באחריותם הבלעדית.
 1. אין לראות בטקסטים המופיעים באתר, לרבות פרטי המוצרים הנמכרים בו, משום הבעת דעה לאופי המוצר, טיבו ו/או פעולתו מטעם החברה ואין לראות בחברה כאחראית לעולה מן הכתוב בתיאור המוצרים ואופן פעולותיהם לרבות יתרונותיהם.
 1. החברה אינה מתחייבת כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים או זמינות מתמדת.
 1. למשתמש לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה.
 1. ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של החברה הרי שהחברה אינה אחראית לתקינותם, אמינותם, חוקיותם, ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן המוצג בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים והמוצרים המסופקים על ידם.
 1. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים נעשית על אחריות המשתמש בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

 

שינויים באתר

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע מראש על הפסקת זמינות השירות באתר מעת לעת לצרכי תחזוקה ו/או ארגון ו/או לכל צורך אחר.
 2. העברת מידע של הלקוח לצד ג’ תתבצע רק לצורך אספקת המוצר / חברת המשלוחים, החברה המספקת את המוצרים, פרטי האשראי של הלקוחות לא יועברו לצד ג’.
 1. החברה רשאית לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינות המוצרים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות ולפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 

התחברות לאתר

עדיין לא נרשמתם? לחצו כאן!

מבצע השבוע
קנו 2 מארזי לורדים
וקבלו את השלישי במתנה.

פעם ראשונה שלכם כאן באתר?

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו
ובואו להנות מ20 ₪ הנחה בקניה הראשונה